O NÁS

Spoločnosť  TENDER & Development, s. r. o. už niekoľko rokov poskytuje kvalifikované konzultačné služby a rozsiahle know-how v oblasti grantového poradenstva pri získavaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie a v oblasti verejného obstarávania obstarávateľom ako i uchádzačom vo verejnom obstarávaní. O kvalite poskytovaných služieb vypovedá množstvo úspešných projektov v rôznych segmentoch súkromného aj verejného sektora.