SLUŽBY:

Grantové poradenstvo                                                              

Konzultácie pri výbere zdroja financovania projektov

☑ Finančné analýzy, podnikateľské a marketingové plány

☑ Vyhľadávanie partnerských organizácií pre žiadateľov

☑ Príprava žiadostí a súvisiacej dokumentácie pre žiadateľov

Verejné obstarávanie

☑ konzultačnú a poradenskú činnosť

☑ analýzu potrieb verejného obstarávateľa a prípravu podkladov

☑ realizáciu verejného obstarávania na kľúč

☑ zastupovanie klienta

☑ spätná kontrola

 

ŠPECIALIZÁCIA

Spoločnosť TENDER & Development, s.r.o. sa okrem poradenstva v oblasti grantov a verejného obstarávania úzko špecializuje aj na problematiku, v ktorej má niekoľkoročné skúsenosti najmä v zastupovaní klientov v nasledovných odboroch:

  • Energetika,
  • Odpadové hospodárstvo,
  • Verejné osvetlenia.

EKS

Zároveň spoločnosť TENDER & Development, s.r.o. poskytuje odborné konzultácie v systéme Elektronického kontraktačného systému (EKS). Pôsobenie v tejto oblasti je zamerané na zastupovanie klienta v EKS v jeho mene, alebo v mene našej spoločnosti (podľa požiadavky klienta), realizácia celého procesu obstarávania prostredníctvom EKS. TENDER & Development, s.r.o. má s danou službou výborné výsledky a klienti dobré skúsenosti.

 

PRIPRAVUJEME

  • Workshop zameraný na nové programovacie obdobie určené pre obce SR
  • Viac informácii v najbližšej dobe